Borovicový háj

14.12.2012 / 15.10.2012 / 26.08.2012 / 03.08.2012 / 21.06.2012 / 24.05.2012 / 27.03.2012 / 25.02.2012 / 27.01.2012 / 29.12.2011 / 28.11.2011
21.10.2011 / 21.09.2011 / 16.08.2011 / 15.07.2011 / 20.06.2011 / 14.05.2011 / 27.03.2011 / 04.03.2011 / 27.01.2011 / 18.12.2010 / 06.10.2010
10.08.2010

Obytný súbor Titus - Pri borovicovom háji sa nachádza v mestskej časti Košice západ (sídlisko Terasa) na Popradskej ulici v blízkosti borovicového hája. Poloha komplexu ponúka nenahraditeľnú možnosť bezprostredného kontaktu s prírodou, harmóniou a relaxom, ktorá je v hektickom meste a súčasnom živote tak vzácna.

Samotný komplex pozostáva z desiatich apartmánových domov a podzemného podlažia s pomocnými úložnými skladmi a bezpečným monitorovaným parkovaním, ktoré slúži pre bývajúcich i návštevy, z ktorého sú priamo prístupné aj komunikačné jadrá bytových domov a objektov vybavenia wellness, fitness s občerstvením, objekt čistiarne a cez schodište aj espresso na hlavnej pešej úrovni. Možnosť relaxu ponúka aj areál vnútrobloku, kde budú uprostred vysadenej vzrastlej zelene /borovice, okrasné kroviny a nízka zeleň/ a kaskádových fontán situované lavičky na sedenie.

Byty spájajú s podzemnou garážou centrálne schodiská a hydraulické výťahy, tak aby sa obyvateľ suchou nohou dostal do svojo bytu. Každý apartmán má vysokú úroveň vybavenia vrátane bezpečnostných vstupných dverí.

Konštrukčný systém apartmánového domu je železobetónový skelet s monolitickými železobetónovými stropmi, obvodové murivo, bytové priečky sú zo stavebného systému Porotherm. Obvodové murivo je dostatočne izolované zateplovacím systémom Baumit, ktoré svojou hrúbkou zabezpečuje ekologický prístup k užívaniu bytov a redukcií úniku tepla do exteriéru. Akusticky sú byty zabezpečené v každom smere, medzi - bytové steny so železobetónu ako aj kročajová izolácia medzi bytmi v horizontálnom smere eliminuje prenikanie zvukov medzi apartmánmi. Výplne otvorov na fasáde domov tvoria okná a balkónové dvere z plastových profilov ako aj posuvné presklenné steny, ktoré zabezpečujú bezprostredný kontakt s exteriérom a okolím. Komplex je vykurovaný samostatnou plynovou kotolňou, v bytoch sú navrhnuté vykurovacie telesá v kúpeľniach a toaletách s využitým vrátnym potrubím pre podlahové temperovanie.

Plocha pozemku stavby 13 293 m2
Zastavaná plocha 10.825,75 m2
Celková úžitková plocha 30.956,22 m2
Celková obytná plocha 10.931,37 m2
Celkový počet bytov 217
Počet podzemných garáží a odstavných miest 294
Termín zahájenia výstavby 05 / 2009
Termín dokončenia výstavby 12 / 2012
Predpokladané celkové náklady stavby 19,9 mil. € (600 000 000,- Sk)
    Komplex počíta s výstavbou 217 nových bytov, z toho:
  • 1 izbových: 5 bytov
  • 2 izbových: 41 bytov
  • 3 izbových: 131 bytov
  • 4 izbových: 28 bytov
  • mezonetových: 12 bytov

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: