Ďalšie obrázky: Hornád - 31.05.2011 - výrub stromov