Skrátený link: https://bit.ly/safran8

Ďalšie obrázky: Šafránová záhrada - 05.12.2012

Ďalšie obrázky: Postrehy - Kasárne Kulturpark