Pohľady / výhľady

Vtedy & dnes

Fotky spred roku 1975 v porovnaní po viac ako 35 rokoch.