Hornád

Je to piata najdlhšia rieka na Slovensku z pohľadu dĺžky toku na Slovenku, aj celkovej dĺžky riek pretekajúcich Slovenskom.

  • Dĺžka toku na Slovensku: 193 km
  • Celková dĺžka toku: 286 km
  • Plocha povodia na Slovensku: 4403 km2
  • Dlhodobý priemerný prietok: 30,9 m3/s
  • Maximálny prietok: 689 m3/s
  • Minimálny prietok: 2,5 m3/s

Najväčšie prítoky sú rieky Hnilec a Torysa. Rieka Hornád pramení pri obci Vikartovce v Popradskom okrese vo výške 1050 m.n.m.

Preteká cez mestá Spišská Nová Ves, Krompachy, Kysak, Košice, popri obci Trstenné pri Hornáde a ďalej pokračuje za maďarskými hranicami.

| zemepisný atlas SR

Kontakt

YouTube: Tibino113

Sledujte nás na:


Naše projekty: