Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher5

Prešiel ďalší mesiac a my by sme Vás veľmi radi informovali o priebehu prác na projekte PANORÁMA radové domy.

1A etapa
  • priebežne sa realizujú stropné dosky II. nadzemného podlažia, obvodové murivo s vencami na všetkých domoch v rámci 1A etapy
  • vykonali sa výmurovky komínov
  • na rodinných domoch typu A č. 1 – 5 sa začalo s realizáciu krovu
  • na rodinných domoch typu C č. 6 – 10 sa vykonalo armovanie schodiska
  • zadala a výroba okien a vchodových dverí 1A etapy
1B etapa
  • zrealizovali sa výkopové práce, rozvody ležatej kanalizácie a bleskozvodu, betonáž základov, základovej dosky a začala sa realizácia obvodového muriva I. nadzemného podlažia
  • vykonalo sa odhumusovanie pre dvojdomy typu D
  • naďalej prebiehajú hrubé terénne úpravy v miestach budúcich komunikácií a na ploche etapy 1B
| domy-kosice.sk