Najnovšie fotky

11.06.2014

Byty Idanská - Domény

Novostaba 8 podlažných bytových domov ponúkne celkom 63 bytových jednotiek. Súčasťou projektu je podzemná garáž a parkovisko na povrchu s kapacitou 65 vozidiel, ktoré budú môcť využívať aj motoristi z okolitých blokov.

Začiatok výstavby: máj 2012
Ukončenie výstavby: december 2013

V projekte sa  uvažuje s tromi  bytovými  domami, ktorých výška je optimalizovaná na štruktúru okolitých bytových domov, so spoločným podzemným parkovacím domom. Umiestnenie stavby je situované na rovinatom teréne ohraničenom ulicami Moldavská a Idanská. Daná lokalita je svojou morfológiou terénu veľmi zaujímavá aj z dôvodu, že už od 2. nadzemného podlažia umožňuje pohľad cez okno na celé Južné mesto a v diaľkových pohľadoch na pohorie Dargov a Slánske Vrchy.

Bytové domy budú dostatočne odstúpené od okolitej už existujúcej unifikovanej bytovej výstavby  a po ich realizácii už nebude možné ďalšie zahusťovanie lokality.Parcela, na ktorej bude predmetná stavba umiestnená, sa nachádza v dobre urbanizovanom priestore z hľadiska kvality vybudovanej infraštruktúry  (centrum mesta  10 min., železničná stanica 12 min., letisko 12 min., nákupné centrá 10 min., nemocnica 10 min., obchody a banky 10 min., školy 5 min.).

Rozloženie bytov z hľadiska úžitkovej plochy je rovnomerne nastavené na dvoj a troj izbové byty, na poslednom podlaží doplnené o mezonetové byty. Konštrukčné riešenie umožňuje flexibilne upravovať jednotlivé dispozície bytov a vytvoriť  tak v prípade záujmu aj jedno a štvorizbové byty. Každý byt disponuje minimálne jednou loggiou. Komfort bývania umocňuje nízky počet bytov  v jednom bytovom dome v počte 21.

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: