Najnovšie fotky

01.07.2013

Štrkovisko Krásna & Krásna pri jazere

Má rozlohu 50 ha a vzniklo po ťažbe štrku. V& severnej časti sa nachádza tzv. mokraď, v ktorej okolí hniezdia viaceré druhy vtáctva a iných vodných živočíchov. Štrkovisko je (bola) atraktívna a nielen rybármi vyhľadávaná lokalita. Rybári by sa však mali na tomto kaprovom revíri riadiť pravidlom: chyť a pusť.

  • Z volebného plánu MČ Krásna na roky 2006 - 2010:
  • Založenie obchodnej spoločnosti a vytvorenie rekreačného strediska – Štrkovisko
  • Likvidácia skládok komunálneho a stavebného odpadu v okolí štrkoviska

Štrkovisko v Krásnej sa stráca v odpade | korzar.sk

Časť štrkoviska v Krásnej zasypú, postavia tam domy | korzar.sk

V Krásnej chcú vyťať 235 stromov | korzar.sk

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: