Ďalšie obrázky: Postrehy - Opravy objektov UNLP, Detská fakultná nemocnica

Ecopoint Košice              Železničná stanica

09.09.2013                                                22.09.2013