Skrátený link: https://bit.ly/safran10

Nočné fotky Šafránovej záhrady nájdete len u nás, Košice NIGHT 2

Ďalšie obrázky: Postrehy - Kasárne Kulturpark