Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher9

Koncom októbra sme presne podľa plánu zahájili výstavbu radových rodinných domov z 2A etapy. Výstavba začala budovaním inžinierskych sietí, osadzovaním splaškovej a dažďovej kanalizácie a realizáciou vodovodu.

Pozrite si pár fotografií, ktoré dokumentujú začiatok prác na tejto etape.

| domy-kosice.sk