Najnovšie fotky

24.10.2013

Pavilón urgentného príjmu UNLP

Výstavba nového pavilónu umožní vznik urgentného príjmu a operačných sál na úrovni 21. storočia a bude predstavovať výrazný kvalitatívny posun v poskytovaní urgentnej starostlivosti a úrazovej chirurgie. Momentálne je Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice spolu so svojim urgentným traumatologickým príjmom situovaná v pavilóne na Rastislavovej ulici, ktorý predstavuje takmer 90-ročnú historickú a pamiatkovo chránenú budovu, čo neumožňuje jej priestorové variácie ani rozširovanie. V novej budove získa klinika vhodné priestory na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nielen v ambulantnej, ale i lôžkovej časti a na operačnom trakte.

V podzemnom poschodí nového pavilónu sa budú nachádzať šatne, strojovne vzduchotechniky, tepla, chladenia a pary, sklady, archív a technické miestnosti. Na prvom nadzemnom poschodí bude situovaný urgentný traumatologický príjem, röntgenové, sonografické a CT pracovisko, traumatologické ambulancie s troma expektačnými lôžkami, zákroková miestnosť a interné ambulancie s troma expektačnými lôžkami. Toto podlažie a suterén budú prepojené so susedným chirurgickým pavilónom. Na druhom a treťom poschodí bude situovaná lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie so 100 lôžkami, z ktorých 10 bude vyčlenených pre jednotku intenzívnej starostlivosti, štvrté poschodie je určené pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny so 14 lôžkami a na piatom sa bude nachádzať operačný trakt so štyrmi superaseptickými sálami. Nad ním budú strojovne vzduchotechniky a na streche moderná pristávacia plocha pre helikoptéry. Stavebné práce začnú ešte tento mesiac a ich ukončenie je naplánované na február 2014. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť PKB invest a Metrostav a.s.

Budova bude postavená podľa najnovších noriem a bude spĺňať najprísnejšie kritéria z hľadiska energetickej hospodárnosti a čistoty prostredia. Použitý obvodový plášť a fasádne elementy zabezpečia dokonalú vzduchotesnosť a vodotesnosť fasádneho systému. Konštrukcie okien budú zhotovené zo 6-komorových plastových rámových profilov zasklených izolačným trojsklom a slnečné strany budú doplnené pasívnym tieniacim systémom eliminujúcim prehrievanie v letnom období. Budova bude vybavená kvalitným vzduchotechnickým a klimatizačným zariadením, ktoré zabezpečí kvalitu prostredia z hľadiska čistoty vzduchu, teploty a intenzity výmeny vzduchu podľa stanovených hodnôt pre jednotlivé priestory budovy. Na osvetlenie jednotlivých priestorov sú navrhnuté úsporné žiarivkové svietidlá a je navrhnuté prostredníctvom snímačov denného osvetlenia a senzorov tak, aby maximálne znížilo spotrebu elektrickej energie na osvetlenie budovy.

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: