Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher6

Prinášame Vám nové informácie o priebehu stavebných prác projektu PANORÁMA

1A etapa
  • Na rodinných domoch typu A č. 1-5 sa zrealizovali strešné konštrukcie, osadili sa okná a začalo sa s realizáciou schodiska a vonkajšieho zateplenia,
  • Na rodinných domoch typu B č. 11 – 17 sa zrealizovali strešné konštrukcie, osadili sa okná a začalo sa s realizáciou schodiska a vonkajšieho zateplenia,
  • V rámci 1A etapy sa vykonali výmurovky komínov a prípravky pre tepelné čerpadlo a fotovoltaiku,
  • Začali sa osadzovať vchodové dvere a realizovať vnútorné rozvody médií.
1B etapa
  • Zrealizovali sa zvislé murované konštrukcie 1NP vrátane stropných železobetónových dosiek,
  • Zrealizovali sa stropné dosky a následné zvislé murované konštrukcie 2 NP.
  • V rámci areálu projektu PANORÁMA sa pokračuje vo výstavbe splaškovej a dažďovej kanalizácie a domových prípojok (vodovod, dažďová a splašková kanalizácia)
  • Mimo areálu sa realizuje pretlak splaškovej kanalizácie popod hlavnú cestu (Sečovská cesta)
| domy-kosice.sk