Najnovšie fotky

Otvorenie

Rýchlostná cesta R4

Navrhovaná rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť je na začiatku napojená v križovatke „ Košice juh“ na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 južne od mesta Košice s výhľadovým napojením rýchlostnej cesty R2 v tejto križovatke. Na konci je napojená dočasným napojením na cestu I/68 v priestore jestvujúceho hraničného priechodu Milhosť/ Tornyosnémeti do doby realizácie M30 v Maďarskej republike z nového štátneho priechodu. V km 10,8 až 11,8 prechádza lokalitou priemyselného parku Kechnec, ktorý sa nachádza na oboch stranách rýchlostnej cesty.

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku.

Cestu za takmer 78 mil. eur stavia spoločnosť Skanska SK, a.s. Podľa zmluvy, podpísanej 5. augusta 2010, stavba má byť s využitím európskych peňazí dokončená v závere roka 2012 alebo začiatkom roka 2013.

Celková plocha vozoviek 320 175 m2
Počet mostných objektov 16
Celková dĺžka protihlukových stien 1 974,3 m

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: