Ďalšie obrázky: Hornád - 06.03.2013 - vodná elektráreň Krásna

Ďalšie obrázky: Postrehy - Spaľovňa