Električkové trate

Oprava cestno-koľajového prejazdu na križovatke Alejová - Gemerská - Pri prachárni, 26.09.2012.

Oprava cestno-koľajového prejazdu na križovatke Južnej triedy a Cintorínskej ulice, 08.05.2012.

Stav koľají na Čsl. Armády a Amfiteátri v októbri 2010.

Oprava cestno-koľajového prejazdu na križovatke Toryskej ul. a Triedy SNP, 13. - 16. 11.2010.

Nadväznosť vybraných spojov linky X6 na spoje linky R3 (13.11. - 16.11.2010) | imhd.sk
Výluka trolejbusov v okolí zastávky Magistrát mesta Košice (13.11. - 16.11.2010) | imhd.sk
Výluka električiek v okolí zastávky Magistrát mesta Košice (13.11. - 16.11.2010) | imhd.sk

Kontakt

YouTube: Tibino113

Sledujte nás na:


Naše projekty: