Skrátený link: https://bit.ly/zstanica8

Ďalšie obrázky: Steel aréna - Prípravy na MS 2011