Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher11

Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby...

1A etapa

 • Prebiehajú montážne práce vnútornej elektroinštalácie.
 • Dokončené osadenie revíznych šácht (splaškovej kanalizácie).
 • Pokračujeme vo výstavbe stredového múru z vegetačných tvárnic (typu Varioflor) medzi domami typu B a C.
 • Prebiehajú montážne práce podlahového vykurovania.
 • V rodinných domoch sa realizuje cementový poter.

1B etapa

 • Prebiehajú montážne práce vnútornej elektroinštalácie.
 • Pokračujeme v osadzovaní rozvodov sanity (vnútorný vodovod a kanalizácia).
 • Dokončené osadzovanie revíznych šácht.
 • Pokračujeme vo výstavbe stredového múru z vegetačných tvárnic (typu Varioflor) medzi domami typu B a C
 • Prebiehajú montážne práce podlahového vykurovania.
 • V rodinných domoch sa realizuje cementový poter
 • Realizujeme vápenno-cementové omietky v interiéroch.

2A etapa

 • Realizácia hrubých terénnych úprav pod RD č. 57 – 72.
 • Realizácia základov na RD č.87 až 92.
 • Realizácia dažďovej kanalizácie a odbočky k rodinným domom.
 • Príprava pre HTÚ pod RD č.93 – 98.
V rámci obytného komplexu PANORÁMA
 • Spoločnosť Strabag dokončila výstavbu hlavnej príjazdovej cesty k súboru rádových domov.
 • V rámci výstavby cesty bola zrealizovaná aj zastávka MHD.
 • Spoločnosť Spojstav pokračuje v realizácii verejného osvetlenia a NN rozvodov.
 • Boli ukončené hlavné rozvody ( vodovodu, dažďovej vody a splaškovej vody) v priestore ulíc 1A a 1B etapy.

domy-kosice.sk