Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher7

Na projekte PANORÁMA radové domy boli vykonané nasledovné stavebné práce:

1A etapa
  • Realizuje sa strešná konštrukcia vrátane tepelnej izolácie a PVC krytiny Fatrafol
  • Zrealizovalo sa osadenie okien na domoch typu A a B, osadzujú sa okná na domoch typu C
  • Realizujú sa schodiská v jednotlivých domoch
  • Realizuje sa vonkajšie zateplenie rodinných domov
  • Vykonali sa výmurovky komínov a prípravy pre tepelné čerpadlá a fotovoltaiku
  • Realizujú sa rozvody sanity v jednotlivých rodinných domoch
  • Zrealizoval sa oporný múr z vegetačných tvárnic Varioflor pri domoch typu C č. 20 - 24
1B etapa
  • Realizuje sa strešná konštrukcia vrátane tepelnej izolácie a PVC krytiny Fatrafol
  • Realizujú sa schodiská v jednotlivých domoch
  • Realizujú sa  výmurovky komínov a prípravy pre tepelné čerpadlá a fotovoltaiku
Zrealizovala sa pokládka vodovodného potrubia a vykonala sa tlaková skúška. Začala sa realizácia domových prípojok a osadzovanie vodomerných šachiet a realizácia verejného osvetlenia pri príjazdovej ceste do areálu Panoráma.
| domy-kosice.sk