Ďalšie obrázky: Nová terasa - 24.04.2013 - interiér

Downtown BC                 Železničná stanica

20.05.2013                                                 18.05.2013