Skrátený link: https://bit.ly/zstanica11

Ďalšie obrázky: Rekonštrukcia železničnej stanice - nové vizualizácie