Rýchlostná cesta R4                   Nová terasa

24.03.2013                                                 22.03.2013