Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher10

Prichádzame s novými informáciami o priebehu výstavby...

1A etapa

 • Boli ukončené práce na konštrukciách krovov, tepelnej izolácie a strešných PVC krytín na domoch č. 18-24.
 • Bolo ukončené osadzovanie okien a vonkajšie zateplenie.
 • Prebiehajú montážne práce vnútornej kabelovej inštalácie.
 • Dokončuje sa osadzovanie revíznych šácht ( splaškovej kanalizácie).
 • Bola ukončená realizácia vodomerných šácht.
 • Začalo sa s realizáciou stredového múru z vegetačných tvárnic (typu Varioflor) medzi domami typu B a C. B
 • ola ukončená stavba varioflorového múru za domami 20-24.

1B etapa

 • Bolo ukončené osadzovanie okien a vonkajšie zateplenie.
 • Osadzujú sa rozvody sanity ( vnútorný vodovod a kanalizácia).
 • Dokončuje sa osadzovanie revíznych šácht. Bola ukončená realizácia vodomerných šácht.
 • Začalo sa s realizáciou stredového múru z vegetačných tvárnic ( typu Varioflor) medzi domami typu B a C

2A etapa

 • Zahájili sa práce na dažďovej a splaškovej kanalizácii.
 • Začali práce na hrubých terénnych úpravách.
 • V rámci obytného komplexu PANORÁMA Spoločnosť Strabag pokračuje vo výstavbe hlavnej príjazdovej cesty k súboru rádových domov.
 • V rámci výstavby cesty bude zrealizovaná aj zastávka MHD.
 • Spoločnosť Spojstav pokračuje v realizácii verejného osvetlenia a NN rozvodov.

domy-kosice.sk