Najnovšie fotky

17.01.2013

Cassovar

Na mieste bývalého košického pivovaru, na hranici historického jadra mesta pod terénnym zlomom, oddeľujúcim Staré a Nové Mesto sú zrealizované 2 etapy polyfunkčného komplexu, ktorého názov CASSOVAR je odvodený od miestnej značky piva, ktoré sa na tomto mieste varilo ešte pred desaťročím.Jedinečnosť tomuto projektu prepožičiava impozantný 60 m vysoký murovaný komín, pôvabné fasády administratívnej budovy s datovaním do roku 1903, ako aj kaplnka sv. Floriána pri nástupe do areálu.

REZIDENCIA CASSOVAR

Objekt pozostáva zo 7 nadzemných podlaží. V podzemí sa nachádzajú garáže a parkovacie miesta pre 180 áut. V prízemných priestoroch sú situované plochy určené pre obchodné priestory a na 2. až 7. nadzemnom podlaží sa nachádza 90 nadštandardných bytov. Súčasťou Rezidencie Cassovar je uzavretý privátny vnútroblok, slúžiaci na oddych obyvateľov Rezidencie.

BUSINESS & RETAIL

 • CBC II

  Administratívna budova pre cca 1250 pracovníkov začína z úrovne obchodnej galérie 1.-2. podlažia, pokračuje 3. technickým a ďalšími 8 kanc. podlažiami. Celková plocha je 15.900 m² a typické 4.-10. podlažie s možnosťou riešenia ako open space má 1600 m². Kancelárie sú priamo prepojené na podzemné parkovisko, obchodnú galériu, verejný priestor a zelenú terasu.

 • RETAIL

  Obchodná galéria na 1.-2. podlaží vytvára objektovú a funkčnú podnož komplexu CBC. Na ploche 13.500 m² sú obchodné prevádzky a služby priamo prepojené na podz. parkovisko a zatrávnenú pochôdznu strechu. K nosným prevádzkam patrí supermarket, fast foods, reštaurácia, kaviarne, moderne vybavené wellness a fitness a doplňujúce obchodné prevádzky a služby.

 • CBC I

  Administratívna budova pre 1250 pracovníkov začína z úrovne obchodnej galérie 1.-2. podlažia, pokračuje 3. technickým a ďalšími 6 kancelárskymi podlažiami. Celková plocha je 15.015 m² a typické 4-8. podlažie s možnosťou riešenia ako open space má 1900 m². Kancelárie sú priamo prepojené na podzemné parkovisko, obchodnú galériu, verejný priestor a zelenú terasu.

 • Parkovanie

  Dve podzemné podlažia na 15.500 m² poskytnú pre administratívu a retail parkovanie pre 480 áut a zároveň niektoré technické prevádzky a služby komplexu CBC. Dispozícia umožňuje delenie priestorov na sekcie s kontrolovanými vstupmi pre jednotlivých klientov CBC, prípadne aj ako verejné parkovanie pre okolité občianske budovy.

Investičné náklady cca 75 mil. €
Celková riešená plocha pozemku 24.000 m²
Zastavaná plocha objektmi 13.000 m²
Celková podlažná plocha 85.000 m²

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: