Ďalšie obrázky: Postrehy - Detská fakultná nemocnica, Opravy objektov UNLP

Ecopoint Košice                      Pavilón UNLP

12.08.2013                                                14.08.2013