Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher3

Ďalšie obrázky: Panorámy

Dňa 17.5.2011 sa uskutočnil kontrolný deň stavby, v rámci ktorého prebehla kontrola vykonaných prác a kontrola plnenia časového harmonogramu prác.
Na projekte PANORÁMA boli vykonané nasledovné stavebné práce:
  • boli zrealizované výkopové práce na domoch typu A, B a C
  • vykonala sa betonáž základových konštrukcií vrátane chemickej izolácie VANDEX proti zemnej vlhkosti na domoch typu A, B a C
  • začala sa realizácia zvislých murovaných konštrukcií 1. NP, stropných dosiek 2. NP a muriva 2. NP ukončením vencami na domoch typu A a B
  • naďalej prebiehajú hrubé terénne úpravy v miestach budúcich komunikácií a na ploche etapy 1B
Práce naplánované na najbližšie obdobie:
  • vytýčenie rodinných domov 1B etapy
  • výkopové práce v rámci 1B etapy
| domy-kosice.sk