Ďalšie obrázky: Štrkovisko - 06.03.2013 - Krásna pri jazere

Ďalšie obrázky: Postrehy - Spaľovňa