Najnovšie fotky

24.01.2014

Ecopoint Košice

 • Hlavné benefity projektu:
 • Ekologická a trvalo udržateľná budova predcertifikát DGNB v kategórií "Strieborný"
 • Zdravé pracovné prostredie tepelná pohoda pomocou aktívneho betónového jadra
 • Nízke prevádzkové náklady efektívne a ekologické prevádzkovanie budovy
 • Variabilita priestorového delenia pre malé firmy ale aj veľkokapacitné kancelárie
Celková prenajímateľná plocha 15.858 m²
Každá budova A, B, C 5.286 m²
Prenajímateľná plocha podlažia 150 - 1.000 m²
Parkovacie miesta v garáži 363
Parkovacie miesta vonku 34
Nadzemné podlažia 6
Podzemné podlažia 2
Začiatok výstavby  2012
Ukončenie výstavby (budova A) 2013
 • ŠTANDARDY
 • Chladenie a kúrenie systémom aktívneho betónového jadra v stropoch
 • Možnosť prirodzeného vetrania pomocou otváravých okien
 • Vzduchotechnika vo všetkých administratívnych priestoroch zabezpečuje čerstvý, vopred tepelne upravený vzduch
 • Dvojitá podlaha, antistatické podlahové koberce
 • Pripojenie budovy na verejné dátové a telekomunikačné siete
 • Dostatok prirodzeného svetla
 • Vysokorýchlostné výťahy
 • Svetlá výška kancelárií 3,0 m
 • Video monitorovací systém ochrany objektu
 • Prístup na parkovisko a jednotlivé poschodia je chránený systémom bezpečnostných kariet

Od 1.2.2014 zriadená nová zastávka MHD na linke 25.

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: