Ďalšie obrázky: Postrehy - Mestský park, Moyzesova, Nad Jazerom fontána

Ďalšie obrázky: Kunsthalle-rekonštruckia - 22.10.2012