Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher4

Ďalšie obrázky: Panorámy

Dňa 15.6.2011 sa uskutočnil kontrolný deň, v rámci ktorého prebehla kontrola vykonaných prác a kontrola plnenia časového harmonogramu prác.
Na projekte PANORÁMA radové domy boli vykonané nasledovné stavebné práce:
1A etapa
  • boli zrealizované zvislé murované konštrukcie 1. NP na všetkých domoch v rámci 1A etapy
  • na väčšine domov bol zrealizovaný železobetónový strop nad 1. NP a zvislé murované konštrukcie 2. NP
1B etapa
  • začali sa realizovať zemné práce a základové konštrukcie
  • Začala sa realizácia hlavných radov inžinierskych sietív uličných koridoroch medzi jednotlivými domami 1A a 1B etapy (voda, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia). Prvý fakturačný celok 1A etapa bol investorom prevzatý od zhotoviteľa bez zavád, v jednomesačnom časovom predstihu oproti plánovanému časovému harmonogramu.
| domy-kosice.sk