Šafránová záhrada       Rýchlostná cesta R4

28.10.2013                                                    Otvorenie