Nová terasa                     Železničná stanica

24.04.2013                                                02.05.2013