Skrátený link: https://bit.ly/panoramaher8

Po mesiaci sme pre vás opäť pripravili ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa priebehu prác v komplexe rádových domov projektu PANORÁMA:
1A etapa
 • Prebiehajú dokončovacie práce na konštrukciách krovov, tepelnej izolácie a strešných  PVC krytín na domoch č. 20 – 24.
 • Pokračuje montáž vnútornej elektroinštalácie.
 • Dokončuje sa osadzovanie vodomerných a kanalizačných šachiet.
 • Začalo sa s realizáciou stredového deliaceho múru z vegatačných tvárníc ( typu Varioflor) medzi parcelami domov typu B a typu C.
1B etapa
 • Dokončuje sa osadzovanie vodomerných a kanalizačných šachiet.
 • Začalo sa s realizáciou stredového deliaceho múru z vegetačných tvárníc ( typu Varioflor ) medzi parcelami domov typu B a typu C.
 • Realizujú sa schodiská.
 • Prebiehajú práce spojené s vonkajším zateplením budov.
 • Realizujú sa rozvody sanity.
V rámci obytného komplexu PANORÁMA
 • Spoločnosť Strabag začala s výstavbou hlavnej príjazdovej cesty.
 • Zahájila sa realizácia verejného osvetlenia.

domy-kosice.sk