Technicom Košice

16.06.2011 / 26.05.2011 / 24.04.2011 / 31.03.2011 / 21.02.2011 / 20.01.2011 / 15.12.2010 / 13.11.2010

Cieľom tohto projektu je vybudovanie multifunkčného komplexu vedecko-technologického parku s priestormi pre začínajúce malé a stredné spoločnosti na vývoj inovačných technológií s následným transferom do priemyselnej či spoločenskej praxe. Tvorcom idei a investorom výstavby TECHNICOMu je Technická univerzita v Košiciach. Architektonický projekt vypracoval tím architektov pod vedením Ing. arch. Štefana Zahatňanského, autorizovaného architekta. Stavbu multifunkčnej budovy budú dodávateľsky realizovať spoločnosti DÚHA, a.s. a Inžinierske stavby, a.s. Multifunkčný komplex je navrhnutý ako objekt, poskytujúci maximálne možný rozsah služieb využiteľných v rámci celého areálu TECHNICOMu.

    Základné úlohy multifunkčnej budovy možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
  • vytváranie vhodných podmienok začínajúcim malým a stredným spoločnostiam orientovaným na vývoj inovačných technológií,
  • poskytovanie priestorov spoločnostiam, ktoré hodlajú vybudovať nové výskumné a vývojové centrá s využitím miestnej kvalifikovanej pracovnej sily,
  • poskytovanie centrálnych služieb začínajúcim firmám, konkrétne prenájom rokovacích a prednáškových sál, ale aj ekonomické, daňové, právne, licenčné a patentové poradenstvo, kde sa predpokladá aktívna účasť najmä postdoktorandov v spolupráci so školiteľmi a ďalšími profesormi univerzity.

Výstavba multifunkčnej budovy TECHNICOM-u bola zahájená 23. 4. 2010 s plánovaným ukončením v novembri 2012. Multifunkčná budova je navrhnutá ako objekt, poskytujúci maximálne možný rozsah služieb využiteľných v rámci celého areálu TECHNICOM.

Počet zamestnancov 65 osôb
Konferenčná miestnosť 200 stoličiek
Tréningová učebňa 40 stoličiek
Výdaj jedál, bufet 65 – 90 stoličiek
Počet parkovacích miest 38 miest
Zastavaná plocha 1 729 m2
Celková plocha podlažná čistá 5 539 m2
Obostavaný priestor 20 529 m3

Štart výstavby TECHNICOMU | tuke.sk

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: