Rezidencia Mlynská bašta

29.01.2011 / 25.01.2010

Cieľom navrhovanej činnosti je transformácia Mlynskej Bašty na moderný rezidenčný komplex, ktorý pozostáva zo 4 apartmánových domov pre 149 bytov, plochy pre administratívu a obchod o výmere 1 420 m2 a celkove 201 parkovacích miest (150 podzemných, 51 nadzemných).

Termíny začatia a ukončenia výstavby : 1. etapa
Rok začatia stavby NEZNÁMY
Predpokladané ukončenie stavby NEZNÁMY
Celkové náklady stavby 6 miliónov €
Úžitkova plocha 4 395,3 m2

Navrhovaný areál sa skladá z nových objektov – Bloky A+B, D a E, ktoré sú navrhnuté ako bytové domy. Súčasťou areálu je aj rekonštrukcia jestvujúcich, pamiatkovo chránených objektov – objekt F – Laboratórium a objekt G – Mlynská Bašta.

Výstavba bude prebiehať v 2 etapách, v prvej etape sa uvažuje s realizáciou Blokov A, B a E (bytové domy), spolu s rekonštrukciou jestvujúcich objektov – Blok F a G, ako aj s realizáciou všetkých preložiek a prípojok, spevnených plôch a komunikácií. Druhá etapa je uvažovaná po ukončení a skolaudovaní 1 etapy a bude v nej realizovaný Blok D (bytový dom).

Podlažnosť objektov blok E 4 nadzemné podlažia
blok A+B 3 - 6 nadzemných podlaží blok F 2 nadzemné podlažia
blok D 7 nadzemných podlaží blok G prízemný objekt

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: