Polyfunkčný objekt Ipeľská

05.01.2011

Investičný zámer predstavuje výstavba polyfunkčného objektu obsahujúceho komerčné prevádzky, prenajímateľné administratívne prevádzky a dve podzemné podlažia podzemného parkoviska.

Termín začatia výstavby NEZNÁMY
Predpokladaná dĺţka výstavby max. 24 mesiacov
Termín začatia prevádzky NEZNÁMY
Veľkosť riešeného územia 6.345 m2
Počet budovaných parkovacích miest 119
Úžitková plocha objektu spolu 9.445 m2
Celkové náklady cca 5 mil. EUR

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: