Rozlúčka s Ikarusmi 280

1975 - 2010

Dňa 18. septembra 2010 ste sa na Slovensku mohli posledný krát previesť v autobuse Ikarus 280. V tento deň sa uskutočnila rozlúčka s týmito vozidlami, ktoré v Košiciach ukončili vyše 35 ročnú éru týchto autobusov na Slovensku. Rozlúčky sa zúčastnili košické vozidlá #4082 #4085 #4201 #4212 a bratislavská #4134.

Celkovo sa vyrobilo vyše 200-tisíc vozidiel, pričom vo výrobe sa pokračovalo typmi C aj po prestavení následníkov (série 300 a 400).
Najväčšie dodávky Ikarusov 200 boli zaznemenané pochopiteľne do Maďarska a a iných krajín východného bloku, najmä do Sovietskeho zväzu, Československa, Východného Nemecka, Poľska, Bulharska a Rumunska. Významnými odberateľmi boli aj Turecko, Grécko, Egypt, Irak, Irán, Čína, Kuba a Angola. Celkovo jazdili tieto vozidlá v 70 krajinách sveta vrátane USA, Kanady a Austrálie, kde sa v premávke objavili kĺbové autobusy odvodené od Ikarusov 280. Modernizované vozidlá C sa označovali aj ako Ikarus Classic.

Čierno-biela verzia:

Priebeh akcie:

Rozlúčka začala príchodom autobusov na Staničné námestie o 10:30. Nasledoval príhovory a slávnostné otvorenie.
Trasa rozlúčkovej jazdy začínala o 11:15 na Staničnom námestí, odtiaľ sa smerovalo k USS ako linka R1 / RA. Zastávka bola pri Valcovniach a potom pri Vstupnom areáli USS. Po prestávke na fotenie vozidiel sa pokračovalo ku nemocnici v Šaci po trase linky 26. V prípade dostatku času bol plánovaný prejazd aj cez obratisko na Luníku IX., kam sa napokon Ikarusy aj dostali. To sa však vypomstilo #4212-ke, ktorá v obratisku zastavila pre menšiu technickú poruchu. Zachádzka bez zastavenia sa teda zmenila na približne 5 minútovú prestávku, po ktorej sa pokračovalo aj s vozidlom 4212 v jazde po trase historickej linky 52.
Na Moldavkej ulici však toto vozidlo vystriedal zálohový Ikarus #4204, s ktorým cestujúci pokračovali na sídlisko Nad Jazerom (Krásna III) do obratiska električiek na Važeckej ulici. Plánovaný príchod o 13:25 sa kôly problémom posunul na 13:55. Po trase bývalej linky 12 sa pokračovalo na Podhradovú s omeškaním 25 minút. Na Podhradovej sa autobusy zoradili za sebou v zákrute medzi zastávkou Ďumbierska a konečnou zastávkou. Menší technický problém na vozidle 4212 bol odstránený a tak sa na Podhradovej zapojil späť do kolóny a zálohove vozidlo odišlo do garáže. Z Podhradovej sa smerovalo na Hlavnú ulicu k Immaculate, kde sa slávnostne stretla stará a nová generácia - Ikarus a Citelis. Vďaka vynechaniu zastávky na Polianskej ulici pri lanovke sa časová strata dobehla a na Hlavnú ulicu sa prišlo na plánovaných 15:10. Nasledovala takmer 2-hodinová prestávka na občerstvenie, fotografovanie a návštevu všetkých vozidiel.

O 17. hodine sa #4085, #4212 a #4201 presunuli do garáži na Bardejovksej a Hornádskej ulici. Vozidlá 4082 a 4134, ako linka 14, pokračovali s cestujúcimi na Alpinku, kde absolvovali súbežnú jazdu s Dankou (porucha Katky). O cestu s vláčikom však nebol až taký záujem ako o cestu Ikarusmi, tak si túto jazdu vychutnala iba jedna mamička s bábetkom. Z Alpinky nasledovala posledná zastávka na Jahodnú ako linka 40, kde si Ikarusy mohli vyskúšať súťaženie na kľukatej ceste a v prudkom stúpaní. Na Alpinku sa dorazilo pár minút pred 18:30. Opäť nasledovalo fotografovanie a veľká spoločná fotka všetkých prítomných. Posledná jazda smerovala na Havlíčkovu, kde autobusy opustilo niekoľko ľudí, zbytok si vychutnal ešte posledné chvíle až k Dopravnému podniku na Bardejovskej ulici.
Vozidlo 4201 vykonávalo nočnú linku N1.

Plán akcie:
Staničné námestie - príchod 10:30, odchod 11:15
Valcovne USS - príchod 11:35, odchod 11:50
Vstupný areál - príchod 12:00, odchod 12:20
Nemocnica Šaca - príchod 12:30, odchod 12:45
Sídlisko Krásna III - príchod 13:25 - odchod 13:40
Podhradová - príchod 14:20, odchod 14:35
Polianska - príchod 14:40, odchod 14:55
Hlavná ul.-Immaculata - príchod 15:10, odchod 17:00

Sledujte nás na: