88. Medzinárodný maratón mieru

 víťaz: Elijah Kiprono Kemboi /Keňa/ 02:11:15 

Výsledky 88. MMM.

Podľa organizátorov sa 88. ročníka Medzinárodného maratónu mieru zúčastnilo 6600 uchádzačov!

Organizácia MHD počas 88. ročníka Medzinárodného maratónu mieru | imhd.sk

Odmedzenie v cestnej doprave počas MMM:

8:00 - úplná uzávierka Nám. osloboditeľov
8:30 - obmedzenia na celej trase MMM
14:30-15:00 - ukončenie obmedzení

MÚK Tri brody / MÚK Prešovská-Sečovská, Palackého, Protifaš. bojovníkov / Jantárová, Južná trieda Rastislavova, Gemerská
Čsl. armády, Kuzmányho / Watsonova, Havlíčkova, Čermeľská cesta / Magnezitárska, Kostolianska cesta

Už mnoho desaťročí sú Košice na jeseň svedkom udalosti, ktorá sa postupom času stala neodmysliteľným fenoménom života tejto historickej metropoly. Slovo maratón tu skloňujú od roku 1924, kedy 8 odvážlivcov, inšpirovaných olympijským maratónom v Paríži, poslal zakladateľ košického maratónu Vojtech Bukovský v ústrety prvému veľkému dobrodružstvu. Dnes sa tento maratón, najmasovejšie a jedno z najvýznamnejších podujatí na Slovensku, pýši prívlastkom najstarší v Európe a iba americký Boston má medzi kontinuálne organizovanými maratónmi zapísaných vo svojej kronike viac ročníkov.

| kosicemarathon.com

Sledujte nás na: