KVP ICE ARÉNA športové centrum

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka tréningovej haly s ľadovou plochou bez tribúny pri Základnej škole na Drábovej ulici č. 3 v Košiciach. Tréningová hala bude slúžiť pre potreby základných škôl v meste a taktiež bude využívaná na komerčne účely. Doplnkový program bude tvoriť korčuľovanie pre verejnosť a iné príležitostné podujatia. Navrhovaná činnosť je situovaná v areáli základnej školy na Drábovej ulici na južnom okraji sídliska KVP v mieste futbalového ihriska.

Návrh riešenia 1.etapa:

Riešená tréningová hala s rozmermi 62 x 32 m je určená pre ľadovú plochu. Hlavný vstup a viacpodlažná prístavba so zázemím pre športovcov aj pre širšiu verejnosť (šatne, reštaurácia, športový obchod, fitnes a pod.) sú navrhované od západnej strany existujúcej školy. Z južnej strany je v tejto etape navrhovaný otvorený plavecký a detský bazén, aj s potrebným zázemím. V rámci prvej etapy sa využijú parkovacie kapacity v počte cca 80 miest.

Návrh riešenia 2.etapa:

V druhej etape sa vybudované otvorené bazény prekryjú novou halou 38 x 25 m podobnej konštrukcie ako ľadová plocha. K existujúcej hale z prvej etapy tak pribudne o podlažie nižšie z južnej strany aj ďalší komunikačný priestor s posedením a šatňovými priestormi a wellnes. V rámci druhej etapy sa zvýšia parkovacie kapacity o cca 200 miest pozdĺž triedy KVP.

Návrh riešenia 3.etapa:

Ďalším rozširovaním služieb, dobudovaním vonkajších bazénov s rôznymi atrakciami , wellnes centra a súčasne aj vybudovanie ubytovacích služieb hotel (na úrovni „štandard“***), s dostupnosťou pre organizovanie mládežníckych podujatí (športové campy, sústredenia, školy v „prírode“ pre vidiecke deti, alebo pre organizované športové oddiely).

Zastavaná plocha spolu 2 715,00 m2
Úžitková plocha haly s ľadovou plochou 1 892,00 m2
Obstavaný priestor haly s ľadovou plochou 15 664 m3
Pôdorysný rozmer haly 62 x 32 m
Pôdorysný rozmer klziska 58 x 28 m
Celkové náklady cca 1,5 mil. €
Začiatok výstavby 2012
Ukončenie výstavby 2013

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: