Kaskády Baránok

05.07.2012 / 26.05.2012 / 29.03.2012

Projekt momentálne pozastavený!

 • Spoločne sa v lokalite Baránok navrhujú tri etapy výstavby s celkovým počtom 130 bytov a 187 parkovacích miest.
 • I. etapa 27 bytov, 35 parkovacích miest a komerčné priestory
 • II. etapa výstavba prístupovej komunikácie
 • III. etapa 104 bytov, 152 parkovacích miest
Začiatok výstavby apríl 2012
Ukončenie výstavby 18 mesiacov od začiatku výstavby
Plocha pozemku III. etapy 14 631 m2
Zastavaná plocha I. a III. etapy 7 338,5 m2
Odhadované celkové náklady 20 mil. €

Predmetný zámer bude realizovaný v svahovitom teréne so sklonom terénu od 25° do 35°. V mestskej krajine vznikne moderný architektonický prvok s možnosťou bývania pre cca 400 obyvateľov. Nová bytová výstavba pozostávajúca s 9 nízkopodlažných bytových domov.

 • Obytný projekt Kaskády Baránok je určený predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú príjemné mestské bývanie úzko prepojené s prírodou a kľudné miesto pre život.
 • exkluzívne prostredie vysokej estetickej hodnoty v srdci prírody
 • súkromie v uzavretom komplexe
 • úpravy bytu podľa Vášho želania
 • vlastné parkovacie miesto, terasa, pivnica pre každý byt
 • vlastná záhrada pre niektoré byty
 • detské ihrisko
 • prístup k bytom vo svahu výťahom priamo zo spoločných garáží
 • kompletná občianska vybavenosť

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: