Da Vinci centrum

16.12.2010

Účelom zámeru je výstavba polyfunkčnej budovy Da Vinci centrum, Košice s viacerými, flexibilne riešenými funkciami športového a rekreačného charakteru. Cieľom je poskytnúť športové, rekreačné a zábavné aktivity v nadštandardnej forme vhodnej pre služby nadregionálneho významu.
Charakter stavby spočíva v realizácii trojpodlažnej budovy s pochôdznou strechou. Pre potreby statickej dopravy sa vybuduje 219 parkovacích stojísk v podzemných garážach a 10 parkovacích miest na teréne. V objekte sa predpokladá vytvorenie cca 20 nových pracovných miest. 

Začiatok výstavby NEZNÁMY
Ukončenie výstavby NEZNÁMY
Celková zastavaná plocha 3350 m2
Počet podzemných garáži 219
Parkovacie miesta na teréne 10

Súčasťou objektu je multifunkčná strecha, ktorá je časťou športovej zóny. Rovinná časť strechy sa plánuje využiť na futbalové ihrisko s umelou trávou. Na svahovitých častiach strechy sa navrhuje snowbordová škola s umelým povrchom.

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: