Ďalšie obrázky: Pohľady na mesto - 02.01.2011 - zimné záberyy