Imaginácie 2013

Imaginácie sú multižánrové plenérové site specific predstavenie, ktoré využíva jedinečnú atmosféru prírodnej či mestskej nočnej scenérie. Sú spoločným dielom domácich a európskych umelcov, nezávislých divadiel i ďalších organizácií. Na Slovensku je to unikátny projekt, ktorý začalo robiť Staromestské divadlo pred tromi rokmi. Každý ročník má nosnú tému – príbeh, ktorý spoluvytvárajú všetci zúčastnení aktéri v mnohých vizuálne atraktívnych obrazoch. Počas 90-minútového predstavenia sa diváci presúvajú spolu s účinkujúcimi na ploche cca štvorcový kilometer, pretože obrazy sa odohrávajú postupne na viacerých scénach.

 
 

VImagináciách 2013 sa diváci stanú súčasťou „Stvorenia svet(l)a“ – nadčasového príbehu o zrode života, kde voda, vzduch, oheň i zem sú miestom, kde sa zvádza večný súboj dobra a zla, kde zvieratá, rôzne príšery, ľudské i anjelské bytosti bojujú s pokušením ovládnuť svetlo a jeho prostredníctvom ovládnuť svet. Imaginácie pomocou vzdušnej akrobacie, tanca, tieňového divadla, hudby, projekcie a mnohých ďalších efektov vtiahnu divákov cez pootvorené dvere fantázie do čarovného sveta mystiky, nadprirodzených výkonov i „zázrakov“. Významným momentom projektu je medzinárodná tvorivá spolupráca. Imaginácie totiž vznikajú postupným spájaním jednotlivých častí príbehu, ktorého konečná podoba sa dotvára pri spoločných skúškach a workshopoch.

Fotky aj na