Detská železnica 2012

Verejná skúšobná jazda po trati Detskej železnice Košice pred oficiálnym otvorením sezóny.

Detská železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráha financovalo Ministerstvo dopravy a šlo o prvú rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu. Okrem iného však po vzore podobných železníc vo vtedajšom Sovietskom zväze, slúžila aj na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Takéto železničky neskôr vznikli aj v Prešove, Plzni, či iných mestách Československa. Zachoval sa však iba tá v Košiciach.

V súčasnosti je podľa platného zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. Detská železnica špeciálnou dráhou, zaradenou do III. kategórie celoštátnych dráh, určenou na zabezpečenie dopravných potrieb mesta Košice v oblasti cestovného ruchu počas letnej sezóny.

 Sezónna prevádzka trvá na DŽ od 1. mája, zhruba do polovice septembra. V roku 2011 zrejme až do konca septembra. V minulosti počas prázdnin premávala železnica každý deň. S dvomi vlakmi cez víkend a s jedným cez pracovný deň. Dnes absentujú jazdy počas pracovných prázdninových dní, mimoriadne jazdy, nočné jazdy, mikulášske, firemné, spoločenské, historické a iné, ktoré by efektívnejšie zhodnotili a zviditeľnili existenciu DŽ. Aj preto OZ Detská železnica v spolupráci s Mestom Košice pripravuje projekt revitalizácie železničky, ktorá by toto riešila.

Začiatok 90- tych rokov neveštil železničke nič dobré a hrozilo zastavenie prevádzky. Doslova znovuzrodením DŽ bola rekonštrukcia a obnova parnej lokomotívy U 36.003 - “Katka” na podnet primátora Rudolfa Schustera. Detská železnica v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou. Iba máloktorá muzeálna železnica v susedných krajinách sa vyrovná práve tej v Košiciach. U nás sa zachovali iba lesné železnice a poľná železnica. Podobná ako tá košická je iba na Ukrajine a v Rusku.

Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchod 1000 mm (taký je iba v Bratislave na električkovej trati a v Tatrách na TEŽ) a najväčšie stúpanie 26 %o. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá, okrem motorového rušňa, sú zapísané ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky (UZPF SR ).

Dni mesta Košice 2012 / Cassovia Retro 2012 / Ulička dobrých remesiel 2012
Prebúdzanie Katky 2012 / Pohľady na mesto / Postrehy

Sledujte nás na: