Cassovia Downtown 2012

Trať: Dĺžka: 1000m / Prevýšenie: 90m
Štart trate: V medziblokovom priestore ulíc Hemerkova – Húskova / Cieľ trate: Námestie na Moskovskej triede
Kategórie: Hardtail, Fulltail, Ženy

Fotky aj na 

Kontakt

YouTube: Tibino113

Naše projekty: