Ďalšie obrázky: Pohľady na mesto - 16.10.2011 - Let nad Košicami